Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Oct 20, 2018

AgilaHRpodden gästas av Cecilia Beer Westerholm, HR direktör på Bisnode. Cecilia delar sig av sina erfarenheter av att smyga in det Agila tankesättet i en traditionell organisation. Bland annat vid implementeringen av ett HR system och i performance management processen.


Oct 7, 2018

AgilaHRpodden gästas av Charlotte Hågård, expert på sociala medier. Vi reder ut: Vad är en digital detektiv? Hur sticker vi ut på de Sociala kanalerna? Och hur kan vi med hjälp av de dem attrahera nya kunder och medarbetare?