Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Sep 27, 2022

Denna vecka gästas jag av Sofia Lindman som är en resande slowmad, Ted X-föreläsare och remote work expert. Hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta på distans, hur man kan bryta sig loss från en traditionell arbetsnorm, siar om framtidens arbetsliv och ger konkreta tips för såväl arbetsgivare...


Sep 13, 2022

I säsongens första avsnitt gästas jag av Mattias Axelson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Mattias arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, rådgivning och utbildning.

De flesta av oss är medvetna om att innovation och förändrade arbetsätt kan...


May 30, 2022

I veckans avsnitt gästas jag av Reza Farhang.
Han guidar oss i vad Scrum är, dess artifakter, roller, aktiviteter och cermonier. Vad syftet med arbetsättet är och hur det bidrar med värde. Ett riktigt matnyttigt avsnitt med konkreta tips på hur du bäst kan ta till vara på- och få ut mest av Scrum. 

Veckans...


May 16, 2022

Idag har vi möjligheter att mäta nästan allt, men bidrar det med värde? När ska vi mäta,vad ska vi mäta - och hur? I detta avsnitt reflekterar och problematiserar jag tillsammans med Joaquim Linder och Ola Berg om mätandes fördelar och svårigheter.

Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv &...


May 2, 2022

Kontrakt och upphandlingar är inte alltid anpassade till den omvärld vi befinner oss i, vilket kan leda till misslyckade och kostsamma projekt. I detta avsnitt ger Mattias Skarin tips på hur vi kan upphandla och kravställa på mer agila sätt, med fokus på effekt och användare. Han delar exempel, fallgropar...