Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Nov 26, 2019

Hur kan vi arbeta faktabaserat, datadrivet och digitalt? Behöver vi det? Stress- och arbetslivsforskaren Dan Hasson besöker mig i studion igen för att reda ut det hela. Vi diskuterar bland annat hur vi kan veta om ett verktyg är forskningsbaserat, hur vi väljer mätmetod och vad vi gör vi med...


Nov 12, 2019

Performance management/PM eller prestationsledning - kärt barn har många namn. Vad betyder det egentligen?
Denna gång har jag bjudit in Lena Bjurner, Maja Samuelsson och Björn Sandberg för att tillsammans med mig reda ut och diskutera dess syfte, mening och betydelse. Behövs den i dagens organisationer eller är...