Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Sep 24, 2018

Matti Klasson (Agile Director)från King gästar Frida Mangen och AgilaHRpodden i avsnitt #009. Tillsammans diskuterar de onboarding och aktivt lärande , Matti delar med sig av handfasta konkreta tips från sin organisation.


Sep 9, 2018

I det här avsnittet gästas Frida Mangen och AgilaHRpodden av Björn Sandberg. Björn har lång erfarenhet inom Agil HR. Han delar med sig av sina erfarenhet samt hur man kan tillämpa det Agila förhållningssättet i organisationer.