Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Dec 20, 2022

Micke Hermansson utsågs 2015 till året lärare av Handelskammaren då han efter att ha varit lärare till en svårhanterlig klass utformade något som kom att kallas ”grej of the day”, en undervisningsteknik som spridit sig över världen och resulterat i flera böcker. I detta avsnitt delar Micke med sig av sina...


Dec 6, 2022

Tillit är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och hållbara organisationer men vad betyder det i praktiken? Många organisationer drivs av mäthysteri, byråkrati, granskning eller detaljstyrning. Hur blir vi av med det? Varför är det viktigt? Och vad får politiken för roll i detta? Louise Bringselius...