Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Mar 22, 2022

Hur hinner vi omvärldsbevaka när vi simmar runt i ett informationshav? Hur påverkar algoritmerna vår världsbild och de val vi gör i vår vardag? Hur påverkar mediabevakningen vår uppfattning om vad som sker i Ukraina. Hur rustar vi oss för arbetsplaten år 2049? Det här är en del av de frågor jag...


Mar 8, 2022

Hur skapar vi riktning och sätter mål i en snabbföränderlig och komplex tillvaro? Jag bjuder in Yassal Sundman, Anna Hamilton och Gustav Roth i veckans poddavsnitt för att reda ut om OKR:s - Objectives and Key Results - kan vara en bra metod. Vi diskuterar vad OKR:s är för något, hur skiljer det sig från...