Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Sep 20, 2021

Restriktionerna hävs den 29 september. Hur kommer det bli när vi ska återgå till våra arbetsplatser efter en lång period där många jobbat på distans? Vad vill vi ta med oss och vad vill vi förändra? Jag tar hjälp av Lena Lid Falkman som forskar om det digitala arbetslivet och arbetsplatsens utformning för...