Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Sep 30, 2019

Vad kan vi lära oss från historien? Genom att gå tillbaka i tiden (ända till dinosaurierna faktiskt) så försöker Ola Berg (förändringsledare) och jag förstå och finna nygamla lösningar på dagens utmaningar. Vad är Lean & Agile, hur hänger de ihop, hur skapar vi mer hållbara organisationer för såväl klimatet som människan?

Min: 0:58-4:18 samarbetspartner: Wise Consulting med gäst Lisen Agnevik. 

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och funderingar kring agilitet och HR.