Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 23, 2023

”Alla jobbar väl agilt?

”Vi är redan agila”

”Agilt är Ad Hoc”

”Det går inte att arbeta agilt inom vår bransch”  

”Låt oss göra en agil transformation”

Myterna är många inom det agila tanke- och arbetsättet, ibland är det vi coacher som skapar dem. I veckans avsnitt gästas jag av agila...


May 9, 2023

Denna vecka gästas jag av ingen mindre än Riina Hellström, Agile Enterpise Coach och grundare av agile HR community.  Vi pratar Agil HR och några av de frågor vi berör är:

Hur långt har vi inom HR kommit i det agila tanke- och arbetsättet? Hur fungerar Agil HR i de internationella bolag som Riina coachar?...


Apr 25, 2023

Att vara oense och tycka olika är bra men när går det över till att bli ohälsosamt?

Vad finns det för olika slags konflikter och när och hur bör vi försöka lösa dem?

Denna vecka gästas jag av Agila coachen Jenny Persson, vi djupdyker i konflikter och konflikthantering på våra arbetsplatser.

Avsnittet...


Apr 11, 2023

Denna vecka gästas jag av Ann-Therese Enarsson, VD på tankesmedjan för framtidens arbetsliv Futurion.

Vi blickar in i framtiden och diskuterar hur framtidens tjänstemannasektor kommer se ut.

Vilka förändringar står vi inför? Hur påverkar A.I. våra arbetsplatser och färdigheter? Vilka tjänster...


Mar 28, 2023

Denna vecka gästas jag av Johanna Friman, varumärkesexpert och Therese Andersson, internkommunikatör. Vi diskuterar hur kommunikationen i våra företag, såväl den interna som externa, förändras när vi lever och agerar i en föränderlig omvärld. Vad blir viktigt, hur når vi ut och hur möter vi målgruppen...