Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Apr 25, 2023

Att vara oense och tycka olika är bra men när går det över till att bli ohälsosamt?

Vad finns det för olika slags konflikter och när och hur bör vi försöka lösa dem?

Denna vecka gästas jag av Agila coachen Jenny Persson, vi djupdyker i konflikter och konflikthantering på våra arbetsplatser.

Avsnittet...


Apr 11, 2023

Denna vecka gästas jag av Ann-Therese Enarsson, VD på tankesmedjan för framtidens arbetsliv Futurion.

Vi blickar in i framtiden och diskuterar hur framtidens tjänstemannasektor kommer se ut.

Vilka förändringar står vi inför? Hur påverkar A.I. våra arbetsplatser och färdigheter? Vilka tjänster...