Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Oct 31, 2023

I veckans avsnitt gästas jag av Nina Selander, från sin roll som HR-chef tog Nina på sig den utmanande positionen som VD för elbilsföretaget Nevs. Hennes första uppdrag? Att genomföra en snabb och drastisk omstrukturering, inklusive att säga upp nästan hela personalstyrkan.

I detta avsnitt utforskar vi varför...


Oct 17, 2023

I veckans avsnitt gästas jag av Alexander Löfgren,  doktor i industriell ekonomi och organisation samt författare till boken Smart Samarbete.

Vi är gemensamt övertygande om att vi behöver stärka förutsättningarna för samarbete och kollektiv intelligens i våra organisationer. Men hur gör vi det och blir det...


Oct 3, 2023

Avsnitt 100- WOW tack snälla för att du lyssnar! 

I veckans avsnitt har jag glädjen att gästas av Johanna Flanke, ny generalsekreterare för Sveriges HR-förening. Tillsammans utforskar vi hennes passion och drivkrafter, går djupare in i hennes tankar om HR i Sverige, Agil HR,  diskuterar skillnaden mellan problem...