Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Jul 2, 2018

Byggnaden har inget tak, det finns inga pengar att betala ut löner för, personalen flyr och sjukhuset blöder pengar. Detta var vad Marcus mötte på sin nya arbetsplats i Indonesien, dit han åkt tillsammans med sin familj, för att arbeta. I sista avsnittet för säsongen berättar Marcus Hammarberg historien om hur...