Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Jun 13, 2023

Många har förstått värdet av att arbeta Agilt men hur är vi säkra på att vi löser ”rätt” problem? Denna vecka gästas jag av Martin Christensen och Marcus Castenfors, Agila coacher. Vi dyker ner i metoden och tankesättet Product Disovery som hjälper oss att pararellt och intergrerat med Agila...