Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Apr 18, 2022

När HM Business Tech började arbeta agilt och enligt SCRUM hängde även HR på. Emma Liffgarden och Kristina Gauffin gästar mig i veckans podd för att dela sina erfarenheter av den resa de är på. Vi diskuterar bland annat skillnaden mellan att arbeta med HR traditionellt och agilt - vilka fördelar och utmaningar...


Apr 5, 2022

Människor tycks bli produktiva, glada och må bra i agila miljöer. De producerar mer med högre kvalitet. Myt eller sanning? Detta intresserade sig Tomas Jansson för, forskare vid Karlstads Universitet. Vi diskuterar bland annat svårigheten att definiera ett agilt arbetsätt, effekterna för individen att arbeta...