Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 23, 2023

”Alla jobbar väl agilt?

”Vi är redan agila”

”Agilt är Ad Hoc”

”Det går inte att arbeta agilt inom vår bransch”  

”Låt oss göra en agil transformation”

Myterna är många inom det agila tanke- och arbetsättet, ibland är det vi coacher som skapar dem. I veckans avsnitt gästas jag av agila...


May 9, 2023

Denna vecka gästas jag av ingen mindre än Riina Hellström, Agile Enterpise Coach och grundare av agile HR community.  Vi pratar Agil HR och några av de frågor vi berör är:

Hur långt har vi inom HR kommit i det agila tanke- och arbetsättet? Hur fungerar Agil HR i de internationella bolag som Riina coachar?...