Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Nov 28, 2023

I veckans avsnitt gästas jag av Micke Botnen Diamant som deltog vid förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga.

Vi fördjupar oss i hur vi kan gå från ord till handling när det gäller de globala målen, som är både många och komplexa. Vi diskuterar fördomar och fallgropar, hur Agila metoder kan...


Bluffkänslor/Impostor-fenomenet med Jens Boman #103

Nov 14, 2023

I veckans avsnitt utforskar vi Impostor-fenomenet, även känt som bluffkänslor, med vår gäst Jens Boman, läkare och docent på Umeå Universitet. Vi granskar vad det innebär, om det är ärftligt, dess olika former, samt möjligheter till behandling. Varför är det viktigt för oss med personalansvar att förstå...


Nov 14, 2023

I veckans avsnitt utforskar vi Impostor-fenomenet, även känt som bluffkänslor, med vår gäst Jens Boman, läkare och docent på Umeå Universitet. Vi granskar vad det innebär, om det är ärftligt, dess olika former, samt möjligheter till behandling. Varför är det viktigt för oss med personalansvar att förstå...