Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 19, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Jens Wedin.

De pratar om förändring och Jens erfarenheter kring en Agil transformation på en av våra storbanker i Sverige.

Jens pratar om hur han fick med sig ledningsgruppen, varför HR behöver vara med i processen samt hans viktigaste lärdomar och fallgropar.

 

Miniserie tillsammans med Baloo Learning: Vad är en lärande organisation?

Min 1:14-5:46

 

Agila Transformation-Jens Wedin

Min 6:01-45:53

 

Sammanfattning 

Min 46:01-47:39