Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Mar 19, 2019

Boel Sjöstrand berättar om resan från nätverksorganisationen Netlight till rollen som VD på Wise Professionals. Vi pratar om vad ett nätverk egentligen är, dess för och nackdelar, hur vi möter framtidens samhälle och arbetsplatser och vad HR har för roll i detta. Finns det HR i framtiden, vilka är HR och vilka frågor skall vi äga?

Samarbetspartner: Wise consulting med gäst Maria Göthe Min: 1.00-5:29

Tack snälla för att du lyssnar,! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och funderingar kring agilitet och HR.