Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Feb 22, 2022

Vad driver beteenden och hur kan vi skapa gemensam förståelse i organisationer och projekt? Jimmy Janlen, Agil coach och kreativ själ, gästar mig i dagens avsnitt. Vi diskuterar bland annat hur olika människor tar till sig visuell kommunikation, hur vi bygger relationer, skapar gemensam förståelse och skapar Kanban-tavlor. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!